Administration: +32 2 465 78 88  Fax. : +32 2 463 55 57
  NL  FR  ENG 
  ONTHAALICT DIENSTEN  WEBDIENSTEN  BEHEERSTOEPASSINGEN  CONTACT
  IEM/PRA update : Nieuwe modules Planning en FACTURATIE zijn beschikbaar
 
  NL

  FR

  ENGPartners

 


Algemene gebruiksvoorwaarden
 
België – juli 2007

Het gebruik van de websites, uitgaand van Imagine-IT, is onderworpen aan onderhavige algemene gebruiksvoorwaarden.

Imagine-IT bvba behoudt zich het recht voor om op elk ogenblik deze algemene gebruiksvoorwaarden voor het gebruik van de websites te wijzigen.

Intellectuele eigendomsrechten

De naam Imagine-IT, logo's en concepten, verbonden aan Imagine-IT, al dan niet gedeponeerd, die op de websites Imagine-IT vertoond worden, evenals de domeinnamen van deze sites, zijn en zullen de exclusieve eigendom blijven van Imagine-IT bvba, en zijn beschermd door auteursrechten.

Het is u verboden, door middel van om het even welk procédé, de inhoud van de websites geheel of gedeeltelijk te reproduceren, te verdelen, te publiceren, door te zenden, te wijzigen, zowel visueel als tekstueel, of om werken te creëren die van deze website worden afgeleid, om welke reden ook, zonder de voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Imagine-IT bvba.

Afwezigheid van garantie

Ondanks alle mogelijke inspanningen geleverd werden om de websites bij te werken en te beveiligen kan Imagine-IT bvba niet bevestigen en waarborgen:

  • Dat de website van Imagine-IT bvba vrij zijn van virussen, programma's van overschrijving van gegevens, Trojaanse paarden of ander vernietigingsmateriaal;
  • Dat de informatie, vermeld op de websites van Imagine-IT bvba correct en actueel is.

Belangrijke waarschuwingen

Ondanks het feit dat alle mogelijke inspanningen geleverd werden om te verzekeren dat de kleur en accuraatheid van de producten die op de websites van Imagine-IT vertoond worden een getrouwe weergave bieden van de originele producten, kunnen afwijkingen voorkomen, onder meer ingevolge de technische beperkingen inzake kleurweergave op uw informatica-uitrusting.

Bijgevolg kan Imagine-IT bvba niet verantwoordelijk gesteld worden voor fouten of onnauwkeurigheden met betrekking tot de foto’s of grafische voorstellingen van de producten die op de website van Imagine-IT vertoond worden.

Aarzel niet onze Klantendienst te contacteren in geval u vragen hebt met betrekking tot de visuele voorstelling van de producten.

De websites van Imagine-IT bvba kunnen links bevatten naar websites van derden die niet door Imagine-IT bvba worden gepubliceerd of gecontroleerd. Dergelijke links worden enkel vermeld ten titel van inlichting. De websites van Imagine-IT bvba kunnen eveneens diverse organisaties of instanties, tijdschriften of magazines, enz… vermelden. U moet beseffen , dat Imagine-IT bvba geen enkele zeggenschap heeft inzake de inhoud, de producten of dienstverleningen die daarin worden aangeboden. Bijgevolg houdt de aanwezigheid van deze vermeldingen op de website van Imagine-IT bvba geen enkele verantwoordelijkheid in vanwege Imagine-IT bvba. 
 

    Gebruiksvoorwaarden website  •  Privacy beleid  •  Contact  •  Algemene verkoopsvoorwaarden  •  
© 2001-2012 CMS Imagine-IT bvba/sprl